Dakkapel vergunningsvrij?

Plaats je dakkapel vergunningsvrij
Tijdens het plaatsen van een dakkapel krijg je te maken met een groot aantal wettelijke voorschriften. Zo moet deze voldoen aan de technische regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, krijg je te maken met het Burenrecht en kan het zijn dat er een vergunning nodig is. Vaak kun je je dakkapel echter ook vergunningsvrij laten plaatsen, mits je je aan een aantal voorschriften houdt die te maken hebben met de plaatsing, het model en de afmetingen van de dakkapel.

De plaatsing
Als je je dakkapel aan de voorkant van je huis wilt plaatsen, heb je altijd een vergunning nodig. Doe je dit aan de zijkant of aan de achterkant, dan kan dit vergunningsvrij als de dakkapel dan niet grenst aan een openbaar gebied zoals een park of weg.

Het model
Er zijn verschillende eisen wat betreft het model van de dakkapel. Zo moet je voor dakkapellen met een schuin dak altijd een vergunning aanvragen, ongeacht de plaatsing op het huis. Voor dakkapellen met doorzichtige zijkanten geldt hetzelfde.

De afmetingen
Om een dakkapel vergunningsvrij te kunnen plaatsen krijg je ook met een aantal voorwaarden te maken over de afmetingen. Zo mag de hoogte niet meer zijn dan 1,75 meter, mag de dakkapel zich aan de zijkanten niet minder dan 0,5 meter van de randen van het dak bevinden en daarbij mag hij aan de onderkant ook niet hoger geplaatst worden dan 1 meter van de dakrand.

De voordelen van vergunningsvrij bouwen
Door deze regelgeving ben je enigszins gelimiteerd in wat je wel en niet kunt doen met je dakkapel, maar vergunningsvrij bouwen brengt wel veel voordelen met zich mee. Een vergunning kost bijvoorbeeld gemiddeld €400 en het kan soms 20 weken duren voordat je kunt beginnen met bouwen. Vergunningsvrij is dus niet alleen goedkoper, maar ook sneller. De dakkapelleverancier zou van deze regels op de hoogte moeten zijn en kan je goed adviseren en helpen bij het samenstellen van je vergunningsvrije dakkapel.